Ostatnio Na Forum
Logowanie

Polityka prywatno?ci

Portal openrouter.info stosuje pliki cookies ("ciasteczka") pozwalające na dostosowanie zawartości portalu do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących ciasteczek oznacza akceptację umieszczenia ich na urządzenia użytkownika. Zmianę ustawień pliku ciasteczek można wykonać zmieniając opcję w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

[Aktualizacja] Konkurs

Email

Zapraszamy do udzia?u w konkursie, w ktrym mo?na wygra? hub USB.

Aktualizacja: og?oszenie wynikw w dalszej cz??ci wiadomo?ci.

Fundatorem nagrody jest Pawe? Rybka, znany na forum portalu jako u?ytkownik prybka.

Nagrod? w tym konkursie jest nowy hub Unitek Y-206P hub 4x USB 2.0

Forma konkursu jest prosta - nale?y poprawnie odpowiedzie? na pytanie konkursowe i nades?a? odpowied? na odpowiednie konto w portalu openrouter.info. Pytanie konkursowe:

Podaj rok i kraj za?o?enia firmy MikroTik

W?rd osb ktre na?l? prawid?ow? odpowied? zostanie wylosowana jedna, ktra otrzyma wspomnian? nagrod?. Odpowiedzi mo?na nadsy?a? tylko i wy??cznie w niedziel?, 14 kwietnia 2013r.

Regulamin konkursu

 1. Konkurs trwa 14 kwietnia 2013r
 2. W konkursie mog? bra? udzia? tylko osoby zarejestrowane w portalu openrouter.info przed dat? 12 kwietnia 2013r
 3. Odpowiedzi nale?y nades?a? wiadomo?ci? PM na konto konkurs
 4. Odpowiedzi nades?ane przed lub po wskazanej dacie zostan? zignorowane
 5. Mo?na przes?a? tylko jedn? wiadomo?? ze zg?oszeniem - prosimy o dok?adne sprawdzenie wiadomo?ci przed jej wys?aniem. W tre?ci wiadomo?ci nale?y wpisa? odpowied? na pytanie konkursowe
 6. Prba oszustwa (wys?anie odpowiedzi przez jednego u?ytkownika z wi?cej ni? jednego konta) spowoduje do?ywotnie wykluczone z uczestnictwa w przysz?ych konkursach
 7. Jeden u?ytkownik mo?e nades?a? tylko jedn? odpowied? w ci?gu trwania konkursu
 8. W?rd zg?osze? nades?anych z prawid?ow? odpowiedzi? na pytanie konkursowe zostanie wylosowana jedna osoba ktra otrzyma wymienion? nagrod?
 9. Og?oszenie wynikw konkursu nast?pi najp?niej w ci?gu 3 dni od jego zako?czenia
 10. Je?li w ci?gu 3 dni od og?oszenia wynikw osoba ktra wygra?a nie zg?osi si? do organizatora konkursu, wtedy nagroda przepada
 11. Wygrany sprz?t nie podlega zwrotom ani wymianie, organizator nie gwarantuje te? poprawno?ci dzia?ania. W szczeglno?ci organizator konkursu nie odpowiada za ew. usterki czy b??dy spowodowane dzia?aniem (lub nie) otrzymanego sprz?tu, organizator konkursu nie daje te? gwarancji na sprz?t
 12. Wysy?ka nagrody mo?liwa jest tylko na terenie Polski
 13. Udzia? w konkursie oznacza akceptacj? tego regulaminu

Wyniki konkursu

MikroTik powsta? w 1995 roku na ?otwie. Zadanie nie by?o skompilowane, wszyscy z 24 osb odpowiedzia?y poprawnie (cho? niektrzy nie podali wszystkich wymaganych danych). Drog? losowania zosta? wy?oniony jeden zwyci?zca, a jest nim u?ytkownik leszektg. Gratulujemy wygranej.

 
Share

Nie masz wystarczaj?cych uprawnie? do komentowania.

designed by digi-led.pl
góra
...Copyright © 2010-2013, Ekipa openrouter.info